TANIAH ATAS KELAHIRAN BORNEO TRIBUNE

Sdra,
Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada pengurusan dan tenaga pengarangBorneo Tribune kerana telah berjaya melahirkan keluaran sulong akhbar ini. Sayaberharap akhbar ini berjaya memuatkan berita, analisis berita, rencana serta seluruhkendunganya yang memenuhi citarasa pembaca di Pontianak amnya dan seluruh Kalimantan amnya. Indonesia mendepani negara-negara Asean yang lain dalam soal kebebasanakhbar. Saya sangat cemburu dengan anda dalam hal ini. Tetapi kebebasan mesti diiringirapat dengan tanggungjawab. Sidang ridaksi Borneo Tribune tentu lebih arif dalam hal ini. Bagi saya peranan akhbar yang lebih penting menyebarkan maklumatsupaya masyarakat kita dapat maklumat yang baik dan menggunakan maklumat ini untuk membangundan memajukan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Saya berharap Borneo Tribune dapat berperanan memupuk kerjasama lebiherat antara Kalimantan, Sarawak, Sabah dan Negara Brunei, supaya wujud kerhormanian dankerjasama yang lebih erat antara rakyat, golongan usahawan, kerajaan di keempat-empat wilayah Borneoini supaya pulau ini lebih aman dan makmur.

MAWI TAIP
*) Pensyarah di Jabatan KOmunikasi dan Media, Curtin University of Technology, Malaysia.
Kerja sebagai journalis selama 15 tahun termasuk di Pertubuhan BeritaNasional Malaysia (Bernama) (sama seperti ANTARA di Indonesia) selama 15 tahun sebelum menjadipensyarah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s